HISTORIE DŘEVOSOCHÁNÍ ~

Myšlenka uspořádat Dřevosochání se zrodila v hlavách členů místního
sboru dobrovolných hasičů, jehož členy jsou téměř všichni obyvatelé
Františkova a značná část jeho stálých návštěvníků a majitelů
rekreačních objektů. Chtěli tak připomenout tradiční způsob obživy
místních obyvatel — práci se dřevem a místní řemeslné tradice.
První ročník dřevosochařského sympozia proběhl v roce 2005 při
příležitosti 330. výročí doložené existence obce z roku 1675.
Od té doby se koná pravidelně každý rok v prvním červencovém
týdnu v areálu Starého kravína ve Františkově. Dřevosochání je tak
vyvrcholením dlouhodobé snahy sboru dobrovolných hasičů o obnovení
a rozkvět společenského a kulturního života ve Františkově.

PROGRAM DŘEVOSOCHÁNÍ ~

Týdenní oslava práce dřevosochařských mistrů je doprovázena bohatým
kulturním programem. Po celý týden mají návštěvníci jedinečnou možnost
shlédnout obratnost a zručnost dřevosochařů při práci s motorovou pilou.
Návštěvníky lákají i další akce – divadelní představení místních
ochotnických spolků, koncerty, ukázky tradičních řemesel (řezba betlémů,
košíkářství, korálkářství, tkalcovství, výroba keramiky ad.), odborné
přednášky o minulosti obce či přírodních krásách Krkonoš, letní kino,
hasičská slavnost s ukázkami hasičské techniky i výlety na vrcholky
Krkonoš. Přijďte pobejt a odneste si spoustu nevídaných zážitků.

SOCHY V KRAJINĚ ~

Realizované sochy je možné spatřit v okolí Rokytnice nad Jizerou,
některé dokonce i u pramene řeky Labe. Většina soch je však volně
rozmístěna po františkovském údolí, čímž tomuto místu dodávají
jedinečnost a dotvářejí jeho malebnost.
Expozice soch je připomínkou minulosti horského údolí Františkova
i odkazem na přírodní krásy, které údolí obklopují. Sochy rozmístěné
podél místních cest a komunikací budou postupně doplněny dřevěnými
prolézačkami a houpačkami pro děti i lavičkami a odpočívadly
pro návštěvníky údolí. Františkov se takto pomalu stává cílem většího
počtu milovníků hor, kteří zde, přímo pod nejvyššími hřebeny Krkonoš
hledají klidný a nerušený odpočinek.

ročník 2011 →
ročník 2010 →
ročník 2009 →
ročník 2008 →
ročník 2007 →
ročník 2006 →
ročník 2005 →
česky

© 2012
občanské sdružení
Muzeum-galerie Starý kravín

web vytvořil Martin Marek
snímky pořídila Iva Polanecká
nebo jsou archivem sdružení

Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla 3.0

návštěvnost: